Ảnh hưởng của bức xạ điện thoại di động về hoạt động của não bạn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại bức xạ điện thoại di động là “chất gây ung thư cho con người” do tăng nguy cơ ung thư não do sử dụng điện thoại di động lâu dài. Mặc dù tiếp xúc điện thoại di động ngắn hạn đã không được cho thấy gây ra khối u não, nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể thay đổi hoạt động não của bạn theo cách chúng ta không hiểu đầy đủ.

Xem thêm một vài dòng điện thoại di động phổ thông có lớp bức xạ ít tại đây: điện thoại phổ thông

Do bức xạ điện thoại di động bằng phương pháp EEG

Các tế bào não của con người truyền thông qua các xung điện, có thể được phát hiện bằng các phép đo EEG không đều (Electroencephalogram) . Một nghiên cứu gần đây về điện thoại di động của các nhà nghiên cứu từ Hà Lan cho thấy khi cầm điện thoại quay số vào tai, bức xạ của nó, mặc dù không có cảm giác, được phát hiện bởi điện não. Trong nghiên cứu, 31 phụ nữ khỏe mạnh đã bị phơi nhiễm với điện thoại di động 3G trong 15 phút và hoạt động EEG của họ đã được đo. Thay đổi hoạt động của não (tức là tăng phản ứng của vỏ não) được phát hiện ngay sau khi bức xạ đỉnh, được sản xuất trong quá trình quay số thông thường của điện thoại.

Sự ảnh hưởng của bức xạ điện thoại di động gây ra cho não

Nghiên cứu ở Hà Lan không phải là nghiên cứu đầu tiên thể hiện sự thay đổi EEG do tiếp xúc trực tiếp với bức xạ điện thoại di động. Năm 2015, một nghiên cứu của Pháp cho thấy mô hình EEG não (dải alpha) bị thay đổi bởi bức xạ điện thoại di động GSM; một nghiên cứu điện thoại di động 2013 Ý cũng đã chứng minh sự thay đổi đáng kể trong hoạt động của não (tức là kích thích vỏ não) gây ra do tiếp xúc 45 phút để điện thoại di động GSM;

Xem thêm chiếc điện thoại nokia 6700 có mạng GSM: Tại đây nhé

Một nghiên cứu của Úc năm 2013 cho thấy có sự thay đổi não EEG (dải alpha) bằng bức xạ RF RF tương tự. Một nghiên cứu của Úc năm 2011 cho thấy tác động của sự tiếp xúc 2G và 3G đối với các chức năng nhận thức của con người. Một nghiên cứu của Mỹ năm 2010 phát hiện ra rằng bức xạ xung từ việc sử dụng điện thoại di động thông thường có thể kích hoạt các tiềm năng gợi lên của con người (Eps) như được phát hiện bởi EEG.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại bức xạ điện thoại di động là “chất gây ung thư cho con người” do tăng nguy cơ ung thư não do sử dụng điện thoại di động lâu dài. Mặc dù tiếp xúc điện thoại di động ngắn hạn đã không được cho thấy gây ra khối u não, nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể thay đổi hoạt động não của bạn theo cách chúng ta không hiểu đầy đủ.

Các tế bào não của con người truyền thông qua các xung điện, có thể được phát hiện bằng các phép đo EEG không đều (Electroencephalogram) . Một nghiên cứu gần đây về điện thoại di động của các nhà nghiên cứu từ Hà Lan cho thấy khi cầm điện thoại quay số vào tai, bức xạ của nó, mặc dù không có cảm giác, được phát hiện bởi điện não. Trong nghiên cứu, 31 phụ nữ khỏe mạnh đã bị phơi nhiễm với điện thoại di động 3G trong 15 phút và hoạt động EEG của họ đã được đo. Thay đổi hoạt động của não (tức là tăng phản ứng của vỏ não) được phát hiện ngay sau khi bức xạ đỉnh, được sản xuất trong quá trình quay số thông thường của điện thoại.

Nghiên cứu ở Hà Lan không phải là nghiên cứu đầu tiên thể hiện sự thay đổi EEG do tiếp xúc trực tiếp với bức xạ điện thoại di động. Năm 2015, một nghiên cứu của Pháp cho thấy mô hình EEG não (dải alpha) bị thay đổi bởi bức xạ điện thoại di động GSM; một nghiên cứu điện thoại di động 2013 Ý cũng đã chứng minh sự thay đổi đáng kể trong hoạt động của não (tức là kích thích vỏ não) gây ra do tiếp xúc 45 phút để điện thoại di động GSM; một nghiên cứu của Úc năm 2013 cho thấy có sự thay đổi não EEG (dải alpha) bằng bức xạ RF RF tương tự. Một nghiên cứu của Úc năm 2011 cho thấy tác động của sự tiếp xúc 2G và 3G đối với các chức năng nhận thức của con người. Một nghiên cứu của Mỹ năm 2010 phát hiện ra rằng bức xạ xung từ việc sử dụng điện thoại di động thông thường có thể kích hoạt các tiềm năng gợi lên của con người (Eps) như được phát hiện bởi EEG.

Nghiên Cứu cắt lớp phát xạ PET để tìm ra sự ảnh hưởng của sóng điện thoại lên não bộ

Hình ảnh chụp cắt lớp phát xạ Positron (PET) là một cách khác được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ điện thoại di động đối với hoạt động của bộ não con người. Sử dụng PET scan, một nghiên cứu của Mỹ năm 2011 đã được công bố trên tờ Journal of the American Medical Association (JAMA) đã chứng minh rằng 50 phút sử dụng điện thoại di động đã làm thay đổi sự chuyển hóa glucose trong não người ở vùng não gần nhất với ăng-ten điện thoại. Một nghiên cứu ở Phần Lan năm 2006 cũng cho thấy rằng bức xạ điện thoại di động gây ra sự thay đổi trong dòng máu não ở người.

Bằng chứng từ các nghiên cứu trên cho thấy bộ não con người nhạy cảm với bức xạ điện thoại di động. Sự thay đổi hoạt động của não không thể giải thích bằng hiệu ứng sưởi ấm (hoặc nhiệt) do nhiệt độ tăng từ sự hấp thụ năng lượng. Tuy nhiên, không có cơ chế sinh học cơ bản đã được xác định để giải thích các hiệu ứng. Chúng tôi cũng không biết kết quả sức khoẻ có thể là kết quả của những kích thích lặp đi lặp lại như thế nào. Cần thêm nghiên cứu để hiểu được cơ chế và tác động lâu dài của sức khoẻ đến bức xạ điện thoại di động trên người. Các tiêu chuẩn an toàn hiện tại đã không tính đến bất kỳ hiệu ứng không nhiệt, như minh chứng trong các nghiên cứu trên. Tính đến hôm nay, không có mức độ tiếp xúc an toàn với điện thoại di động.

Ở đây, chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải biết rằng bộ não của chúng tôi nhạy cảm với bức xạ điện thoại di động và tiếp xúc lâu dài có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ như ung thư não. Điều tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là để có một lập trường chủ động để giảm phơi nhiễm của bạn với bức xạ điện thoại di động. Có nhiều cách để làm giảm phơi nhiễm với bức xạ điện thoại di động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *